Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

JIŽNÍ MORAVA S VÝLETY

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL + PÁLAVA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD NA JIŽNÍ MORAVU, DOVOLENÁ V ČESKU 2021

Kód zájezdu: CZ709-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Náš tip

Atraktivní poznávací zájezd za poznáním jižní Moravy s výlety k našim sousedům do Rakouska a na Slovensko. Čekají nás výlety do zajímavých měst, městeček, k přírodním památkám – Pálava, oblast Neziderského jezera, Lednicko-Valtický areál. Ochutnáme výborná vína, navštívíme skanzeny lidové architektury a Vilu Stiassni.Zájezd provází Michaela BencováBrno - Neziderské jezero - Eisenstadt - Rust - Lednicko-Valtický areál – Mikulčice – Mikulov – Pálava - Pavlov - Bratislava – Strážnice Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
polopenze
CZ709-21-1 od: 01.08.2021
do: 07.08.2021
zobrazit 6 7 990 Kč Odjeto
KódCZ709-21-1
Termínod: 01.08.2021 do: 07.08.2021
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Lanškroun, Ústí nad Orlicí
Počet nocí6
Dospělá osoba - polopenze7 990 Kč
Odjeto

Anotace

Atraktivní poznávací zájezd za poznáním jižní Moravy s výlety k našim sousedům do Rakouska a na Slovensko. Čekají nás výlety do zajímavých měst, městeček, k přírodním památkám – Pálava, oblast Neziderského jezera, Lednicko-Valtický areál. Ochutnáme výborná vína, navštívíme skanzeny lidové architektury a Vilu Stiassni.

Zájezd provází
 Michaela Bencová

Brno - Neziderské jezero - Eisenstadt - Rust - Lednicko-Valtický areál – Mikulčice – Mikulov – Pálava - Pavlov - Bratislava – Strážnice

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dopoledne odjedeme směr jižní Morava. Před příjezdem na ubytování krátce navštívíme BRNO, kde si prohlédneme VILU STIASSNI, skvost brněnské architektury, kde si vychutnáme noblesu, luxus i jedinečnost exteriéru a interiéru vily. Ubytování v Hodoníně, večeře.

2. den zájezdu
Výlet do oblasti NEZIDERSKÉHO JEZERA (UNESCO), klenot Burgenlandu. Největší stepní jezero ve Střední Evropě. Navštívíme hlavní město Burgenlandska EISENSTADT, prohlídka centra rodného města skladatele Josepha Haydna, návštěva kulturní památky Burgenlandu - zámek Esterházy. Na západním břehu jezera starobylé městečko RUST, možnost plavby po jezeře s mnoha druhy ptactva (biosférická rezervace).

3. den zájezdu

Celodenní program v „Zahradě Evropy“ v LEDNICKO – VALTICKÉM AREÁLU (UNESCO), nejrozsáhlejší parkově upravená krajina na světě. Navštívíme zámek Lednice a Valtický zámek. Kromě zámků najdeme v krajině řadu drobných staveb, kolonády, umělou zříceninu, vítězný oblouk. Prohlédneme si Janův hrad, Minaret či Lovecký zámeček, který dříve sloužil jako myslivna.

4. den zájezdu
Dokončení prohlídky Lednicko-Valtického areálu. Nedaleko Valtic budeme obdivovat např. Chrám Tří Grácií se známou sochou tří žen aj. Odpoledne MIKULČICE, národní kulturní památka Slovanské hradiště s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími s cennými archeologickými nálezy.

5. den zájezdu
Navštívíme MIKULOV a CHKO PÁLAVA - Pálavské vrchy (UNESCO), vápencová skaliska, louky, přírod. rezervace Děvín, zříceniny Sirotčí hrádek a Dívčí hrady. ARCHEO PARK PAVLOV – jedinečná stavba ukrytá v terénní vlně, prohlédneme si exponáty z doby lovců mamutů. Pro ty co nechtějí na Pálavu variant. Novomlýnské nádrže, koupání, relaxace.

6. den zájezdu
BRATISLAVA. Prohlídka nejvýznamnějších památek hlavního města Slovenska, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města, Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, Grassalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě a místo rytířských ceremonií, kouzelné uličky Starého města aj.

7. den zájezdu
Po snídani si ve STRÁŽNICI prohlédneme skanzen lid. architektury – areály Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka. Návrat v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Zajímavosti

Ubytování

Ubytování: hotel*** v klidném prostředí na okraji Hodonína, blízko letního koupaliště. Součástí hotelu je restaurace a snack bar.

Nástupní místa

01.08. - 07.08. odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování
polopenze (ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů)

Vstupné, platby

Orientační ceny vstupného z roku 2020
- Brno - Vila Stiassni (nutná rezervace v CK) - 210 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 150 Kč, děti do 6 let vstup zdarma
- Brno - Villa Stiassni - zahrada a výstava - 30 Kč; děti do 6 let zdarma
- Lednicko - Valtický areál - Janohrad - 80 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč
- Lednicko - Valtický areál - plavba Janohrad - Minaret - 180 Kč
- Lednicko - Valtický areál - zámek Lednice - 210 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 150 Kč
- Lednicko - Valtický areál - minaret - 80 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč
- Lednicko - Valtický areál - skleník - 80 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč
- Lednicko - Valtický areál - grotta - 60 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 40 Kč
- Lednicko - Valtický areál - zámek Valtice 200 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 140 Kč
- Lednicko - Valtický areál - výstava kostýmů Marie Terezie - 70 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 50 Kč
- Lednicko - Valtický areál - barokní divadlo - 100 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 70 Kč
- Lednicko - Valtický areál - Dianin chrám Rendez-vous - 70 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 50 Kč
- Lednicko - Valtický areál - kolonáda - 30 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 20 Kč
- Mikulov - zámek - 180 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 90 Kč
- Mikulov - zámecké sklepení s obřím sudem - 60 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 30 Kč
- Mikulov - zámecká knihovna - 60 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 30 Kč
- Břeclav - zámeček Pohansko - 50 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 6-15 let 25 Kč
- Dolní Věstonice - expozice - 40 Kč
- Strážnice - skanzen - 140 Kč; senioři 60+, studenti a děti ve věku do 15 let 70 Kč
- Eisenstadt - zámek Esterházy - 12 €
- Eisenstadt - dům Josepha Haydna - 5€
- Neziderské jezero - lodní výlet - 10 €
- Bratislava - Michalská brána - 5 €; senioři, studenti a děti ve věku 6-14 let 3 €
- Bratislava - katedrála sv. Martina - zdarma
- Bratislava - Bratislavský hrad - 10 €; senioři, studenti a děti ve věku 6-14 let 4 €
- Bratislava - okruh vláčkem - 12 €

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1300 Kč a cca 50 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

Cestovní dokumenty
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené.
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.

Cestovní pojištění
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřeno pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.

Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz

Doplňující info k zájezdu

Celní a devizové předpisy Rakouska
Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a charakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.

Cestovní dokumenty do Rakouska a na Slovensko
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů na hranicích. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.
Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

Velvyslanectví a konzuláty
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví ČR ve Vídni - Botschaft der Tschechischen Republik
Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien
Tel: 00431/89958-0
Fax: 00431/8941200
Nouzová linka: 0043/ /676/84964 618
Úřední hodiny: pondělí - pátek 08.30 - 10.30

Honorární konzulát v Salzburgu - Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
Bergerbräuhofstrasse 27, 5021 Salzburg
Tel: 0043662/879624
Fax: 0043662/8898030
Úřední hodiny: úterý 14.00 - 17.00
středa a čtvrtek 09.30 - 12.30

České centrum Vídeň
Herrengasse 17, 1010 Wien
Tel: 00431/5352 360
Úřední hodiny:
pondělí - středa 10.00 - 17.00
čtvrtek 10.00 - 18.00
pátek 10.00 - 16.00

Velvyslanectví ČR v Bratislavě - Veĺvyslanectvo Českej republiky
Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava
Tel: 00421/2/59203301
Fax: 00421/2/59203330
úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 09.00 - 12.00
pohotovostní telefon pro případ nouze čs. občanů 00421/903287003

Důležitá telefonní čísla Rakouska
Centrální tísňové volání: 112
Záchranná služba: 141 nebo 144
Policie: 133
Požárníci: 122
Poruchy vozidel: 120 nebo 123

Důležitá čísla České republiky
Policie: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Tísňová linka: 112
Směrové číslo z Rakouska do ČR: 00420.
Směrové číslo z ČR do Rakouska: 0043.

Důležitá telefonní čísla Slovensko
Policie: 158
Požární ochrana: 150
Rychlá lékařská pomoc: 155
Integrovaný záchranný systém: 112

Důležitá upozornění

 •Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.).
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a eventuálně malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční
prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Z důvodu častějších a přísnějších bezpečnostních kontrol na území EU upozorňujeme, že cestující nesmí mít s sebou kapesní nože s čepelí delší než 8 cm a jiné ostré předměty.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• Své zavazadlo si pečlivě označte štítkem se jménem a adresou, v opačném případě nebude zavazadlo převzato k přepravě.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací