Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

MAGICKÝ CORNWALL

TAJEMNÝ KRAJ ANGLIE

Kód zájezdu: GB558-20 Počet nocí: 6 Strava: snídaně Ubytování: hotel

Letecky
Cena od 25 990 Kč 26 990 Kč

Oblíbené Náš tip

Navštivte s námi magický Cornwall, zcela odlišný svět od zbytku Anglie. Kraj, který se může pochlubit překrásnou krajinou a nejúchvatnějšími pobřežními lokalitami z celé země, které jsou poseté památkami po předcházejících obyvatelích a jejich královstvích. Je to země legend, rodiště krále Artuše a inspirací, které stály u zrodu knih jako např: Lorna Doone nebo Hospoda Jamajka.Zájezdy provází Irena Sedláková, Lenka UnzeitigováBristol - Exeter - Brixham - Plymouth - NP Dartmoor - Princetown -… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba - First minute
snídaně
GB558-20-1 od: 20.07.2020
do: 26.07.2020
zobrazit 6 26 990 Kč
25 990 Kč
Rezervovat místa
GB558-20-2 od: 06.08.2020
do: 12.08.2020
zobrazit 6 26 990 Kč
25 990 Kč
Rezervovat místa
KódGB558-20-1
Termínod: 20.07.2020 do: 26.07.2020
Nástupní místa Praha
Počet nocí6
Dospělá osoba - First minute - snídaně25 990 Kč
Rezervovat místa
KódGB558-20-2
Termínod: 06.08.2020 do: 12.08.2020
Nástupní místa Praha
Počet nocí6
Dospělá osoba - First minute - snídaně25 990 Kč
Rezervovat místa

Navštivte s námi magický Cornwall, zcela odlišný svět od zbytku Anglie. Kraj, který se může pochlubit překrásnou krajinou a nejúchvatnějšími pobřežními lokalitami z celé země, které jsou poseté památkami po předcházejících obyvatelích a jejich královstvích. Je to země legend, rodiště krále Artuše a inspirací, které stály u zrodu knih jako např: Lorna Doone nebo Hospoda Jamajka.

Zájezdy provází Irena Sedláková, Lenka Unzeitigová

Bristol - Exeter - Brixham - Plymouth - NP Dartmoor - Princetown - Postbrige - Tintagel - Bodmin Moor - Lanhydrock - hrad St.Michael´s Mount - Penzance - Minack Theatre - Land´s End - St.´Ives - Cape Cornwall - Glastonbury - Wells


1. den zájezdu:
Ve večerních hodinách odlet z Prahy do BRISTOLU, předpokládaný přílet kolem 23.00 hod., ubytování.

2. den zájezdu:
Navštívíme historické centrum hrabství Devon EXETER, prohlídka historického centra vč. jedinečné katedrály sv. Petra, která se řadí k nejskvostněji zdobeným v Británii. Přejedeme do pobřežní oblasti jižního Devonu - navštívíme přístavní městečko BRIXHAM, plachetnice Golden Hind kapitána Drakea, malebné hospůdky s čerstvými rybami. PLYMOUTH, město s bohatou historií mořeplavby, převážně tudorovská přístavní čtvrť Barbican, odkud vypluli Otcové poutníci (Pilgrim Fathers) v roce 1620 na lodi Mayflower do Nového světa, návrší Plymouth Hoe.

3. den zájezdu:
Národní park DARTMOOR, dějiště románu Arthura Conana Doyla - Pes baskervilský, krajina jakou byste nečekali - jedna z nejdivočejších a člověkem nejméně dotčených lokalit v celé Anglii. Lehká turistika v národním parku - nejvýše položená osada v Anglii PRINCETOWN, legendární věznice - miniaturní vesnice POSTBRIGE, ležící v samém středu NP, středověký žulový most, procházka kaňonem LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem. Návrat na ubytování.

4. den zájezdu:
Po snídani odjedeme do západní části Cornwalu. Navštívíme rybářský přístav TINTAGEL, obklopený rozeklanými útesy, Merlinova jeskyně, romantické zříceniny Artušova rodného hradu vysoko na návrší. Pokračujeme do chráněného vřesoviště BODMIN MOOR s muzeem pašeráctví a dějištěm románu Daphne du Maurier Hospoda Jamajka - Jamaica Inn. Na závěr dne prohlídka skvěle zachovalého viktoriánského sídla a udržovaných zahrad LANHYDROCK.

5. den zájezdu:
Celodenní výlet do jižní části Cornwalu. Městečko Marazion s ostrovním hradem ST. MICHAEL´S MOUNT, příjemné městečko PENZANCE na okraji zátoky Mount´s Bay, romantické divadlo na útesech nad jednou z nejkrásnějších anglických pláží MINACK THEATRE, mys LAND´S END, nejzápadnější bod Anglie, malebné pobřežní, nekonečné výhledy na Atlantský oceán.

6. den zájezdu:
Podmanivé a umělci vyhledávané ST. IVES, fotogenický přístav, strmé uličky, četné galerie a prodejny řemeslných výrobků, oblíbené centrum surfařů. CAPE CORNWALL, vycházka k romantickým útesům s pozůstatky důlních staveb Botallack Mine.

7. den zájezdu:
Rozloučíme se s jihem Anglie, navštívíme opatství GLANSTONBURY, kraj zahalený tajemstvím a opředený mýty o králi Artušovi, tajemný AVALON, kde byl údajně král Artuš pohřben. Lehký výstup na GLASTONBURY TOR, na vrcholku 160 m vysokého kopce se tyčí středověký kostel sv. Michala - světce spojovaného s vyvýšenými místy, domnělá brána do podsvětí. Zastavíme v nejmenším anglickém katedrálním "city" - městečku WELLS, prohlídka známé katedrály, uličky Vicars´Close a odpoledne odlet do Prahy. Předpokládaný přílet ve večerních hodinách.Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu Praha - Bristol - Praha, 
  • letištní taxy, 
  • transfer z/na letiště, 
  • 6x ubytování hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 6x snídani, 
  • dopravu klim. autokarem (minibusem) v Anglii, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 5200 Kč (povinné při nedoobsazení), 
  • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 500 Kč

Nástupní místa

20.07. - 26.07. Odjezd L2, L3
10.08. - 16.08. Odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Exeter katedrála £ 7,5, senior £ 5
Princetown Visitor Centre £ 1
St. Michael´s Mount skupina £ 4 plavba, £ 9,50 hrad, £ 14 hrad a zahrady
Tintagel – hrad krále Artuše £ 8,40, senior £ 7,60
Lanhydrock zahrady + zámek £ 13,55
Jamaica Inn £ 4
Lydford Gorge £ 8,9
Glastonburské opatství £ 6 skupina
Wells katedrála £ 6, senior £ 5

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 100 GBP

Zajímavosti

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací