Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

RILA A PIRIN - STŘECHA BALKÁNU

POHODOVÝ TÝDEN POD ŠTÍTY HOR

Kód zájezdu: BG724-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Dvě pohoří sousedící vedle sebe Rila a Pirin po právu nesou označení „střecha Balkánu“. Obě pohoří nabízí nenáročnou i středně těžkou turistiku s možností relaxace u jezer pod skalnatými štíty hor či výstupy na majestátní vrcholy s dechberoucími výhledy. Návštěvou Rily a Pirin poznáme nejen přírodu, ale i kulturní tradice Bulharů. Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
polopenze
BG724-21-1 od: 15.07.2021
do: 23.07.2021
zobrazit 6 14 490 Kč Odjeto
KódBG724-21-1
Termínod: 15.07.2021 do: 23.07.2021
Nástupní místa Praha, Brno, Pardubice, Hradec Králové
Počet nocí6
Dospělá osoba - polopenze14 490 Kč
Odjeto

Anotace

Dvě pohoří sousedící vedle sebe Rila a Pirin po právu nesou označení „střecha Balkánu“. Obě pohoří nabízí nenáročnou i středně těžkou turistiku s možností relaxace u jezer pod skalnatými štíty hor či výstupy na majestátní vrcholy s dechberoucími výhledy. Návštěvou Rily a Pirin poznáme nejen přírodu, ale i kulturní tradice Bulharů.

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z ČR, přes Slovensko a Maďarsko, noční průjezd Srbskem do Bulharska.

2. den zájezdu
Příjezd do horského městečka BOROVEC, spojení s leteckou skupinou. Dle časových možností seznámení s podhorským okolím, večeře. (3 noci na stejném místě)

3. den zájezdu 
Základní varianta (náročnost 2 z 5, 5 hod.). Z BOROVCE lanovkou na JESTREBEC (2300 m), příjemnou cestou dojdeme k Musalským plesům se stejnojmennou chatou a výhledem na nejvyšší vrchol Bulharska. Po značené cestě začneme stoupat na nejvýše položené a zároveň nejhlubší jezero Rily ALEKO a dále až na vrchol MUSALA s panoramatickými výhledy, zpět stejnou cestou. Lehčí varianta (náročnost 1 z 5, 3 hod.). Túra k jezeru a zpět stejnou cestou.

4. den zájezdu 
Západní oblast RILY. Základní varianta (2,5 z 5, 8 hod.). Od horské chaty podél potoka pod skalnaté zuby MALJOVICKÉ RILY. Nenáročný výstup kolem ELENSKÝCH PLES na vrchol MALJOVITSA (2730 m). Zpět k busu s možností okružní cesty podél Maljovických jezírek a jezera JONČEVO. Odjezd na ubytování.

5. den zájezdu
Základní varianta (1 z 5, 4 hod.). Přesun z RILY do pohoří PIRIN se zastávkou u jedinečného RILSKÉHO MANASTIRU (UNESCO), návštěva klášterního komplexu. Nenáročná túra od kláštera ke kostelíkům SV. LUKA a SV. IVAN RILSKI s možností návštěvy poustevny sv. Ivana. Odpoledne odjezd do horského střediska BANSKO, ubytování, večeře (3 noci ve stejném hotelu).

6. den zájezdu
Základní varianta (3 z 5, 7 hod.). Transferem do nitra PIRINU pod mramorový jehlan VIHREN (2914 m). Od stejnojmenné chaty se vydáme okružní cestou na nejvyšší vrchol tohoto pohoří. Sestup do sedla pod hřeben KONČETO a dále sestup mezi Vihrenem a KUTELEM k chatě BANDERICA.

7. den zájezdu 
Základní varianta (2 z 5; 6,5 hod.). Busem na spodní stanici lanovky Bezbog, výjezd lanovkou k Bezbožskému jezeru kolem Ribni jezer k nejvýše položenému jezeru v Pirinu, Popovu jezeru. Odtud pod vrchol Džano. Stejnou cestou zpět. Lehčí varianta – túra k jezeru a stejnou cestou zpět. Odjezd do hotelu.

8. den zájezdu
Návštěva klášteru Bojana (památka UNESCO) a odjezd do SOFIE, turistika v NP VITOŠA. Místním MHD do centra města, prohlídka a podvečerní odjezd z Bulharska. 

9. den zájezdu
Návrat do ČR.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Zajímavosti

Nástupní místa

15.07. - 23.07. odjezd J* + Břeclav, Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně, 5x večeře, 1x bulharská večeře s hudbou. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Lanovka na Vitošu cca 12 BGN, na Jestrebac 25 BGN (obousměrné jízdné), Pobiti Kamani 2 BGN, MHD Sofie 2 BGN.
Doporučujeme na vstupy cca 200 BGN, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř.

MĚNA A KURZ
Bulharský lev (značení BGN)
1 BGN = cca 13 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/BGN-bulharsky-lev/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
Časový posun oproti ČR je v Bulharsku +1 hodina.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V zásuvkách koluje napětí 220 V/50 Hz střídavého proudu. Elektrické zásuvky jsou jednoduché se dvěma kolíky. Na tříkolíkové přístroje pravděpodobně budete potřebovat adaptér. Pokud si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli supermarketu nebo se většinou dá zdarma zapůjčit na recepcích hotelů.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Sofie - Posolstvo na Češkata Republika
G.S.Rakovski No.100, 1000 Sofia
Telefon hlasový strom (hlavní číslo pro veřejnost): +359 2 948 68 00, sekretariát: +359 2 948 68 02 (přímý-bez přepojení)
Nouzová linka: +359 888 398045
E-mail: sofia@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: Consulate.Sofia@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.45 - 17.15, pondělí, středa, pátek 09.00 - 12.00

Konzulární jednatelství Burgas
Grand Hotel Primorec, ul. Al. Batenberg 2, 8000 Burgas
Telefon: + 359 885 359 050 (z ČR), 0885 359 050 (z BG)
Fax: + 359 56 844 770(z ČR), 056 844 770 (z BG)
Nouzová linka: + 359 885 359 050 (z ČR), 0885 359 050 (z BG)
E-mail: kjburgas@centrum.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 8.45 - 17.15
Úřední hodiny: pondělí - pátek 9.00 - 12.00
Poznámka: KJ Burgas je v provozu během letní turistické sezony od 1.7. do 31.8.2020

Honorární konzulát Varna
Cani Ginčev 24, 9002 Varna
Telefon: +359 526 417 75, v případě nouze v nočních hodinách: +359 887 648 029
Fax: +359/52641774
E-mail: Varna@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: oblasti Dobrič, Varna, Burgas
Provozní hodiny úřadu: úterý a čtvrtek 14.00 - 16.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +359
Lékařská první pomoc („barza pomošt“): 150
Policie (i dopravní): 166
Hasiči: 160
Univerzální nouzová linka: 112

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Co se týká množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností. Trvá povinnosti deklarovat peněžní prostředky v hotovosti nebo šeku nad 10 tis. eur.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací