Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

TO NEJKRÁSNĚJŠÍ Z JIŽNÍ MORAVY

NOBLESNÍ ZÁMKY, ZAHRADY UNESCO A UŠLECHTILÉ MORAVSKÉ VÍNO

Kód zájezdu: CZ725-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Náš tip

Romantický prodloužený víkend s návštěvou nejkrásnějších UNESCO zámků a zahrad jižní Moravy v krajině vinic, Pálavských vrchů a Zahrady Evropy Lednicko-valtického areálu s Mikulovem a arcibiskupským zámkem v Kroměříži aneb po stopách dvou nejvýznamnějších rodů jižní Moravy, Liechtenštejnů a Dietrichsteinů, s možností ochutnávek zámeckého a arcibiskupského vína.Lednice – Valtice – Mikulov – KroměřížZájezd provází Mgr. Jana Amadou. Celý popis


Anotace

Romantický prodloužený víkend s návštěvou nejkrásnějších UNESCO zámků a zahrad jižní Moravy v krajině vinic, Pálavských vrchů a Zahrady Evropy Lednicko-valtického areálu s Mikulovem a arcibiskupským zámkem v Kroměříži aneb po stopách dvou nejvýznamnějších rodů jižní Moravy, Liechtenštejnů a Dietrichsteinů, s možností ochutnávek zámeckého a arcibiskupského vína.

Lednice – Valtice – Mikulov – Kroměříž

Zájezd provází Mgr. Jana Amadou.

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka zříceniny Janohrad, který sloužil jako lovecký zámeček pro velké hostiny, ochutnávka vín z hradní vinárny. Následuje romantická plavba meandry Staré Dyje s významným říčním biotopem. Doplujeme do Lednice k Minaretu, atypické stavbě v křesťanské zemi. Procházkou rozmanitým zámeckým parkem dojdeme až k zámku LEDNICE. Zájemci mohou cca 1,5 km trasu k zámku absolvovat opět plavbou či v kočáře. Po obědě v centru Lednice si prohlédneme prostory zámku Lednice, letního sídla Lichtenštejnské rodiny. V odpoledních hodinách bude čas na kávu či návštěvu grotty či skleníku. Poté se autobusem přesuneme ke Kolonádě na Raisně, Dianinu chrámu Rendez-vous a zacházející slunce si vychutnáme od Apolónova chrámu. Ubytování v hotelu.

2. den zájezdu:
Prohlídka zámku Valtice. Po prohlídce se nabízí pauza v zámecké kavárně či v bylinkové zahrádce s odpočívadly. Mnohé zaujme výstava kostýmů z filmu Marie Terezie. Před obědem navštívíme Zámecký sklep Château Valtice, nejstarší a největší vinné sklepy v České republice, kde budeme moci v rámci degustace ochutnat ta nejlepší vína. Odpoledne se přesuneme do malebného Mikulova. Dominantou města je zámek zasazený do skály, který je dnes sídlem Regionálního muzea v Mikulově. Navštívíme sklepení s obřím sudem na víno, interaktivní výstavu Víno napříč staletími s filmovými projekcemi a zámeckou knihovnu z 18. století. V centru města navštívíme také Dietrichsteinskou hrobku. Později odpoledne se můžeme vydat na nenáročnou procházku ke Kozímu hrádku, původně obranné dělostřelecké věži či na Svatý kopeček. Večer strávíme libovolně v některé z místních vinoték a restaurací. Návrat na ubytování.

3. den zájezdu:
Ráno se přesuneme k arcibiskupskému zámku v Kroměříži, spjatý s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím a jejich uměleckou sbírkou, který sloužil jako jejich reprezentační i letní sídlo. Navštívíme reprezentační sály, vzácnou historickou knihovnu s téměř 90 000 svazky knih či velkolepý Sněmovní sál. Navštívíme arcibiskupský sklep s degustací. Oběd v centru města. Následně procházkou centrem města dojdeme ke Květné zahradě, která tak jako zámek patří na seznam Unesco. V centrální osmiboké Rotundě se nachází Foucaultovo kyvadlo, jenž demonstruje zemskou rotaci. Následuje volné odpoledne pro návštěvu obrazárny či odpočinek v Podzámecké zahradě. Zámecká obrazárna je druhou nejvýznamnější a největší sbírkou středoevropské malby od počátku 15. do konce 18. století u nás. Návrat v podvečerních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa


Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování

snídaně, za příplatek večeře

Vstupné, platby

Orientační ceny vstupů 2020:
- Lednicko - Valtický areál - Janohrad - 80 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč
- Lednicko - Valtický areál - plavba Janohrad - Minaret - 180 Kč; děti
- Lednicko - Valtický areál - zámek Lednice - 210 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 150 Kč

- Lednicko - Valtický areál - minaret - 80 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč
Lednicko - Valtický areál - skleník - 80 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč
- Lednicko - Valtický areál - grotta - 60 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 40 Kč
Lednicko - Valtický areál - zámek Valtice 200 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 140 Kč
- Lednicko - Valtický areál - výstava kostýmů Marie Terezie - 70 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 50 Kč
- Lednicko - Valtický areál - barokní divadlo - 100 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 70 Kč
- Lednicko - Valtický areál - Dianin chrám Rendez-vous - 70 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 50 Kč
- Lednicko - Valtický areál - kolonáda - 30 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 20 Kč

- Mikulov - zámek - 180 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 90 Kč
- Mikulov - zámecké sklepení s obřím sudem - 60 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 30 Kč
- Mikulov - zámecká knihovna - 60 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 30 Kč
- Kroměříž - zámek - reprezentační sály a obrazárna - 210 Kč
- Kroměříž - Květná zahrada - bez průvodce - 110 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 80 Kč
- Kroměříž - Podzámecká zahrada - zdarma

nutné rezervace předem - zámecký sklep Château Valtice s degustací 100 Kč, Arcibiskupský sklep s degustací a prohlídkou 190 Kč

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

Cestovní dokumenty
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené.
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.

Cestovní pojištění
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřeno pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.

Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz

Doplňující info k zájezdu

Důležitá telefonní čísla České republiky
Policie: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Tísňová linka: 112

Důležitá upozornění
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel jménem a CK REDOK.
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. Pokud se z nějakých důvodů není klient schopen dostavit k odjezdu autobusu, je povinen se telefonicky ohlásit průvodci nebo posádce autobusu. V případě úrazu nebo jiné zdravotní újmy dbejte na neprodlené uvědomění průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. (nejde-li o letecký zájezd či zájezd, kde je nutný dojezd na trajekt apod., zde je čekací doba pouze 30 min.). Pokud se klient opozdí o více než je stanoveno, je pouze jeho záležitostí, jak se na vlastní náklady dostane za skupinou nebo do ČR. Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací