Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ZÁPADNÍ ČECHY

A SLAVKOVSKÝ LES

POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ V ČESKU 2023

Kód zájezdu: CZ700-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: penzion

Autokarem
Cena na vyžádání

Náš tip

Západní Čechy a Slavkovský les je území plné kontrastů, známých lázeňských komplexů, kulturních památek a přírodních krás, kterých zdejší specifické klima poskytuje velké množství. Ubytujeme se v lázních Kynžvart a odtud budeme vyjíždět za poznáním. Kromě známého lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně nás čeká metternichovské sídlo v Kynžvartu, Bečov nad Teplou, přírodní rezervace Kladské rašeliny a SOOS, romanticky položený Loket nebo klášter v Teplé. hrad… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
polopenze
CZ700-23-1 od: 11.07.2023
do: 16.07.2023
zobrazit 5 8 590 Kč Odjeto
KódCZ700-23-1
Termínod: 11.07.2023 do: 16.07.2023
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc
Počet nocí5
Dospělá osoba - polopenze8 590 Kč
Odjeto

Anotace

Západní Čechy a Slavkovský les je území plné kontrastů, známých lázeňských komplexů, kulturních památek a přírodních krás, kterých zdejší specifické klima poskytuje velké množství. Ubytujeme se v lázních Kynžvart a odtud budeme vyjíždět za poznáním. Kromě známého lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně nás čeká metternichovské sídlo v Kynžvartu, Bečov nad Teplou, přírodní rezervace Kladské rašeliny a SOOS, romanticky položený Loket nebo klášter v Teplé.

hrad Loket – Karlovy Vary – Kynžvart – Bečov nad Teplou – Kladské rašeliny – Smraďoch – Mariánské Lázně – Chodová Planá – Cheb – Františkovy Lázně – přírodní rezervace Soos – Nový Drahov – Teplá

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Ráno odjedeme do západních Čech. Před příjezdem na ubytování navštívíme v hluboce zaříznutém údolí Ohře romanticky položený královský hrad LOKET. Ubytování v penzionu v lázních Kynžvart, večeře.

2. den zájezdu:
KARLOVY VARY, historické stavby, lázeňské domy a kolonáda tvoří jedinečnou městskou památkovou rezervaci. Možnost návštěvy sklárny Moser. Lanovkou vyjedeme na rozhlednu Diana nad Grandhotelem Pupp, prohlídka Motýlího domu, zpět lanovkou do centra, prohlídka města s průvodcem, osobní volno. K večeru návrat na ubytování.

3. den zájezdu:
Dopoledne LÁZNĚ KYNŽVART, které byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty a především kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park. Odpoledne příroda SLAVKOVSKÉHO LESA. Dále navštívíme BEČOV NAD TEPLOU, středověký hrad a barokní zámek, který skrývá ve svých zdech jeden z nejcennějších národních pokladů relikviář sv. Maura, který je po našich korunovačních klenotech to nejcennější, co máme. Na závěr přírodní rezervace KLADSKÉ RAŠELINY, procházka po dřevěných chodnících okolo Kladského rybníka u alpského zámku v Kladské, návštěva jedno z nejmalebnějších zákoutí Slavkovského lesa SMRAĎOCHU s probublávajícími vývěvami plynů.

4. den zájezdu:
Výlet do MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, které se vždy těšily oblíbenosti u slavných osobností a šlechty. Lázně navštívil anglický král Eduard VII nebo skladatel J. W. Goethe. Čekají nás proslulé lázeňské parky, kolonády, architektonické budovy, Zpívající fontána desítky léčivých pramenů – Ferdinandův nebo Lesní pramen. K pitným kúrám slouží pramen Křížový, Karolinin a Rudolfův. Navštívíme také Park Boheminium, kde můžeme obdivovat miniatury českých památek. V nedaleké CHODOVÉ PLANÉ návštěva pivovaru Chodovar, možnost prohlídky sladovny a pivovarského provozu, která nás seznámí s historií pivovaru a tradičními výrobními postupy vaření originálního Chodského piva. Prohlídka je spojena i s ochutnávkou piva u kouzelné pivovarské kašny.

5. den zájezdu:
Město CHEB, kde svůj život neslavně skončil Albrecht z Valdštejna. Chebský hrad s Černou věží je jediným zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra je komplex středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše. Výlet zakončíme procházkou a prohlídkou FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH, individuální volno, odpočinek v lázních. Pro aktivní zájemce je připraveno pokračování výletu našim busem do nedaleké Přírodní rezervace SOOS, evropský unikát. Vývěry minerální vody a výdechy oxidu uhličitého jsou dokladem pozdní vulkanické činnosti této oblasti. Naučná stezka nás povede po dně dávno vyschlého jezera, mezi mohutnými vrstvami křemeliny probublávajícími mofetami. Pitoreskní úzkokolejná železnice, která původně sloužila přepravě vytěženého léčivého bahna do Karlovarských lázní je dnes využívána k přepravě turistů. V nedaleké obci NOVÝ DRAHOV krátká prohlídka typické chebské lidové architektury hrázděných domů.

6. den zájezdu:
Po snídani odjezd domů. Cestou navštívíme proslulý premonstrátský klášter v TEPLÉ, který se pyšní druhou největší historickou klášterní knihovnou v Čechách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Ubytování

penzion v klidné části lázní Kynžvart nabízí 2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím, TV/SAT, WiFi zdarma a restauraci s terasou.

Nástupní místa

11.07. – 16.07. Odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování

polopenze

Vstupné, platby

Orientační ceny vstupů z roku 2021
- Loket - hrad Loket - 130 Kč; seniori 65+, studenti a děti ve věku 6-15 let 105 Kč
- Karlovy Vary - Vřídelní podzemí - 120 Kč
- Karlovy Vary - sklárna Moser - muzeum a prohlídka výroby - 300 Kč
- Karlovy Vary - lanovka Diana - 80 Kč/zpáteční 110 Kč; děti 6-15 let 40 Kč/zpáteční 65 Kč
- Karlovy Vary - motýlí dům Papilonia - 90 Kč; děti 3-15 let 50 Kč
- Bečov nad Teplou - zámek - relikviář sv. Maura - 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- Sokolov - hornické muzeum Krásno - 50 Kč; senioři, studenti a děti do 15 let 25 Kč
- zámek Kynžvart - zámecké interiéry metternichů - 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
                              - muzeum a kabinet kuriozit 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- Mariánské Lázně - park Boheminium - 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- hrad Cheb - 100 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 6-15 let let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- Františkovy Lázně - přírodní rezervace SOOS - 100 Kč; senioři 65+, studenti 80 Kč; děti ve věku 7-15 let 50 Kč
- zámek Valeč - 110 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 80 Kč; děti do 6 let vstup zdarma

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 500 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).
Vstupné do navštívených objektů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

Cestovní pojištění
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřeno pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz

Doplňující info k zájezdu

Důležitá telefonní čísla České republiky
Policie: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Tísňová linka: 112

Důležitá upozornění
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel jménem a CK REDOK.
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. Pokud se z nějakých důvodů není klient schopen dostavit k odjezdu autobusu, je povinen se telefonicky ohlásit průvodci nebo posádce autobusu. V případě úrazu nebo jiné zdravotní újmy dbejte na neprodlené uvědomění průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. (nejde-li o letecký zájezd či zájezd, kde je nutný dojezd na trajekt apod., zde je čekací doba pouze 30 min.). Pokud se klient opozdí o více než je stanoveno, je pouze jeho záležitostí, jak se na vlastní náklady dostane za skupinou nebo do ČR. Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací